Čo si priniesť na STK

1. Doklady na Technickú kontrolu:

 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené,
 • osvedčenie o montáži fólií a ich certifikácii, ak ich má vozidlo nalepené

2. Doklady na Emisnú kontrolu:

 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo pri jeho zadržaní políciou, aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou

3. Čisté vozidlo:

 • vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, má byť umyté a vyčistené

4. Povinná výbava:

 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky
 • auto lekárnička (skontrolujte, či nie je rozbalená)

5. Sklá:

 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie

6. Osvetlenie:

 • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel

7. Klaksón:

 • skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

8. Pneumatiky:

 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení

9. Brzdy účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní:

 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

10. Prevádzkové kvapaliny:

 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

 

STK-Červeník

Kollárová 27
920 42 Červeník
+421 948 101 640 stk-cervenik@azet.sk
Vytvorené službou Webnode